Návrhy konstrukcí

 

Návrhy konstrukcí

Návrhy konstrukcí a 3D vizualizace:

 

 

Zpracování veškeré výkresové dokumentace dřevěných konstrukcí, návrhy a 3D vizualizace v CAD systému pro dřevostavby SEMA extra. Výsledkem z Vámi dodaného podkladu (projekt pro stavební povolení, Vámi načrtnutý-navrhnutý tvar konstrukce) popř. námi vypracovaného návrhu dřevěné konstrukce na Vámi zadaný půdorys, budou výrobní výkresy jednotlivých prvků konstrukce, vizualizace konstrukce z vnějších i vnitřních pohledů, montážní výkresy konstrukce popř. datový soubor pro dřevozpracovatelský závod s výrobní linkou CNC Hundegger K2. Přičemž při následném využití datového souboru k zpracování konstrukce na CNC lince je možné s daleko větší mírou navrhnout a použít individuální a podstatně složitější konstrukce, které budou daleko přesnější než konstrukce provedené ručně.

 

Detail Detail Detail Detail Detail
Detail Detail Detail Detail