Mykologické průzkumy

 

Mykologické průzkumy

Mykologické průzkumy, expertizy z hlediska jakosti a prodloužení životnosti zabudovaných dřevěných prvků:

 

Posouzení stavu dřevěných konstrukcí, kdy jsou podrobně zkontrolovány jednotlivé prvky krovu či stropu, z poškozených prvků odebrány vzorky pro mikrobiologické analýzy, jednotlivé prvky označeny a zakresleny do schématu krovu. Zároveň jsou na kritických místech konstrukce, nebo místech určených statikem stavby, provedeny sondy do stropních konstrukcí s následnou kontrolou stavu stropních trámů (zejména ve zhlaví), stavu prvků záklopu a podbití, odebereme vzorky pro mikrobiologické analýzy a provedeme zakreslení skladby stropní konstrukce. Výstupem je posudek s podrobným popisem stavu jednotlivých prvků krovu a stropu, rozbor výsledků z odebraných vzorků, návrh a podrobný popis sanace poškozených konstrukcí.

  

Detail Detail Detail Detail Detail
Detail Detail Detail